Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις - Διδακτορική Διατριβή - Εργασίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. «Κεντρική Σχέση. Μέθοδοι και υλικά καταγραφής της»
  Βασίλης Βέργος, Γονίδης Δημήτρης
  Στοματολογία  1991, 48(3):157-166 (αρχείο)
 1. «Evaluation of the accuracy of interocclusal records in relation to two recording techniques»
  Aris-Petros Tripodakis, Vasilis K. Vergos, Andreas G Tsoutsos
  Journal of  Prosthetic Dentistry  1997, 77 (2): 141-146 (αρχείο)
 1. «Evaluation of the Vertical Accuracy of Interocclusal Records»
  Vasilis K. Vergos, Aris-Petros Tripodakis
  The International Journal of Prosthodontics 2003,16(4):365-368 (αρχείο)
 1. Characterization of the interface of two dental palladium alloys cast on prefabricated implant gold cylinder
  Vasilis Vergos, Triantafillos Papadopoulos
  Journal of Alloys and Compounds 2009, 478 (1-2): 863-7 (αρχείο)
 1. Bond strength and interfacial characterization  of eight low fusing porcelains to cp Ti
  S Zinelis, X Barmpagadaki, V Vergos, M Chakmachi, G Eliades
  Dental Materials 2010, 26: 264-273 (αρχείο) 

 2. Βέργος Β, Τσόλκα Π, Γιαννικάκης Σ : «Δομή και Ιδιότητες Μονολιθικών Διάφανων Ζιρκονιών Κυβικού Τύπου. Σύγχρονες Απόψεις» Ανασκόπηση (αρχείο)

Διδακτορική Διατριβή

«Μελέτη της πρόσφυσης κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε παλλάδιο που έχει επιτευχθεί σε ψυχρά κατεργασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό» (αρχείο)