Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις - Διδακτορική Διατριβή - Εργασίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. «Κεντρική Σχέση. Μέθοδοι και υλικά καταγραφής της»
  Βασίλης Βέργος, Γονίδης Δημήτρης
  Στοματολογία  1991, 48(3):157-166 (αρχείο)
 1. «Evaluation of the accuracy of interocclusal records in relation to two recording techniques»
  Aris-Petros Tripodakis, Vasilis K. Vergos, Andreas G Tsoutsos
  Journal of  Prosthetic Dentistry  1997, 77 (2): 141-146 (αρχείο)
 1. «Evaluation of the Vertical Accuracy of Interocclusal Records»
  Vasilis K. Vergos, Aris-Petros Tripodakis
  The International Journal of Prosthodontics 2003,16(4):365-368 (αρχείο)
 1. Characterization of the interface of two dental palladium alloys cast on prefabricated implant gold cylinder
  Vasilis Vergos, Triantafillos Papadopoulos
  Journal of Alloys and Compounds 2009, 478 (1-2): 863-7 (αρχείο)
 1. Bond strength and interfacial characterization  of eight low fusing porcelains to cp Ti
  S Zinelis, X Barmpagadaki, V Vergos, M Chakmachi, G Eliades
  Dental Materials 2010, 26: 264-273 (αρχείο)

Διδακτορική Διατριβή

«Μελέτη της πρόσφυσης κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε παλλάδιο που έχει επιτευχθεί σε ψυχρά κατεργασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό» (αρχείο)