Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ

Καλύπτεται το σύνολο του φάσματος της Γενικής Οδοντιατρικής

Εμφράξεις συνθέτων ρητινών προσθίων και οπισθίων
Όψεις ρητίνης
Ένθετα και επένθετα ρητινών με άμεση και έμμεση τεχνική κατασκευής

Θεραπεία εντοπισμένης ή γενικευμένης ουλίτιδας
Θεραπεία αρχόμενης και μέσης εντοπισμένης ή γενικευμένης περιοδοντίτιδας
Προληπτική αντιμετώπιση νόσων του περιοδοντίου ιδίως για ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου

Εξαγωγές οδόντων, απλές ή χειρουργικές

Προληπτική αντιμετώπιση παιδιών (φθορίωση, προληπτικές εμφράξεις)

Προσθετική Κινητή και Ακίνητη
Μελέτη και κατάρτιση σχεδίου θεραπείας σύνθετων περιστατικών (λήψη εκμαγείων μελέτης, διαγνωστικό κέρωμα)
Μεταλλοκεραμικές Αποκαταστάσεις
Αμιγώς Κεραμικές Αποκαταστάσεις
Αποκαταστάσεις από νέας τεχνολογίας σύνθετα πολυμερή
Αποκαταστάσεις από τεχνολογία ψυχρής κατεργασίας CAD-CAM Technology (Computer Aided Design – Computer Aided Manufacturing)
Εμφυτεύματα – απλές και σύνθετες επεμφυτευματικές καταστάσεις
Κινητές και ακίνητες προσθετικές εργασίες επί εμφυτευμάτων

Αντιμετώπιση Κρανιογναθικών Διαταραχών
Μυϊκές δυσλειτουργίες
Βρυγμός
Ενδαρθρικά προβλήματα κροταφογναθικών αρθρώσεων