Συνέδρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Η καταγραφή της κεντρικής σχέσης με τη χρήση αποπρογραμματιστή»
Β. Βέργος, Π. Καλφάογλου, Δ. Γονίδης
Poster
10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Κέρκυρα 26-10-1990

«Η χρήση ενδορριζικών χυτών αξόνων στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών»
Π. Καλφάογλου, Χ. Ασίκης, Β. Βέργος, Α. Αντωνόπουλος
Επιτραπέζια Επίδειξη
10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Κέρκυρα 26-10-1990

«Χρήση του αρθρωτήρα WHIP-MIX»
Β. Βέργος, Ταγματάρχης Α.
Επιτραπέζια Επίδειξη
ΚΣΤ΄ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος
Λαμία 2-9-1991

«Διαγνωστικό κέρωμα, πρωταρχικό στάδιο κάθε προσθετικής αποκατάστασης»
Α. Ταγματάρχης, Β. Βέργος
Επιτραπέζια Επίδειξη
11ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Αθήνα 19-10-1991

«Συγκριτική μελέτη εφαρμογής ενδοστοματικής καταγραφής στα εκμαγεία»
Ερευνητική Εργασία- Ελεύθερη Ανακοίνωση
Τριποδάκης Α.Π., Β. Βέργος, Α. Τσούτσος
13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Καλαμάτα 14-10-1993

«Συγκριτική μελέτη υλικών ενδοστοματικών καταγραφών ως προς την ακρίβεια επανατοποθέτησης τους στα εκμαγεία»
Ερευνητική Εργασία- Ελεύθερη Ανακοίνωση
Β. Βέργος, ΑΠ. Τριποδάκης
17ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Ρόδος 30-10-1997

«Μελέτη της πρόσφυσης κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε παλλάδιο που έχει επιχυτευθεί σε ψυχρά κατεργασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό»
Ερευνητική Εργασία- Ελεύθερη Ανακοίνωση
Β. Βέργος
23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Πειραιάς 31-10-2003

«Σημερινές απόψεις για την κλινική εφαρμογή των ενδορριζικών αξόνων»
Εισήγηση
5ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο
Ναύπλιο 20-6-2004

«Characterization of the Interface of Palladium Alloys Cast-to Implant Cylinders»
Poster No 540 (#95617)
International Association of Dental Research-Continental European and Israeli
Division
Thessaloniki September 26-29 2007

“Δυσθραυστότητα” (toughness) Μια ιδιότητα κρίσιμη για τα κεραμικά υλικά
Εισήγηση Noritake Study Club Αθήνα 22-4-2017

Αποτυχίες προσθετικών κατασκευών από μεταλλοκεραμική και ζιρκονία. Η θεωρία στην υπηρεσία της καθημερινής πρακτικής των Οδοντικών Τεχνολόγων
Εισήγηση Noritake Study Club Αθήνα 2-2-2019

Τεχνικές προδιαγραφές των σύγχρονων «κεραμικών» υλικών.  Η σημασία τους στην καθημερινή πρακτική του σύγχρονου οδοντικού τεχνολόγου για την επιλογή και χρήση των υλικών

Εισήγηση σε NORITAKE STUDY CLUB    Αθήνα26-2-2022