Εξοπλισμός Ιατρείου

 • Λογισμικό υποστήριξης ιατρείου  Dental Office (Qb logic)
 • Ακτινογραφικό μηχάνημα RXDCexTend (MyRay, 9-2012)
 • Σύστημα Ψηφιακής ακτινογραφίας  ZenXkit- Cmos technology (MyRay, 9-2012)
 • Ηλεκτροτόμος (PerfectTSCi, Whaledent)
 • Εντοπιστής ακρορριζίου  RootZX (J Morita Corporation)
 • Ψηφιακή ενδοστοματική κάμερα  CFcam autofocus (My Ray)
 • Σύστημα υπερήχων EMS (Piezon Co)
 • Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED
 • Κλίβανος ξηράς θερμότητας  (Faro)
 • Κλίβανος αυτόκαυστος Class B (Faro)
 • Εργαστηριακή συσκευή κενού Plastic Vac P-7 (Bioart Co)
 • Συσκευή λουτρού υπερήχων εργαλείων Euronda (Eurosonic energy)
 • Συσκευή αμμοβολής
 • Συσκευή μηχανικής επεξεργασίας ριζικών σωλήνων TF Adaptive (Sybron Endo)
 • Τεχνολογία “Guided Biofilm Therapy” σύστημα Airflow-EMS
 • Βασικά Υλικά Προσθετικών Αποκαταστάσεων
  • Πορσελάνη   Moritake-Kuraray,  i-max-Ivoclar
  • Κεραμικό υλικό  Zirkonium-Dental direct
  • Πολυμερές  Gradia-GC
  • Ψυχρής κατεργασίας πολυμερές (CAD-CAM)  PMMA-dental direct

Ενδοστοματικός Σαρωτής (Intraoral scanner)   TRIOS – 3SHAPE