Εκπαιδευτικό Έργο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Τομέας Προσθετολογίας
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής από 1990 έως 2005.
  Βοηθός στην Κλινική Ακίνητης Προσθετικής από το 1992 έως 1996.
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
  Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
 • Ως  Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης με διδακτορικό έχω διδάξει τα ακόλουθα μαθήματα
  • Έτος 2006-2007   Προσθετική Επί Εμφυτευμάτων
  • Έτος 2007-2008   Προσθετική Επί Εμφυτευμάτων
  • Έτος 2008-2009   Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης, Βιοϋλικά Ι
  • Έτος 2009-2010 Γναθοπροσωπική Προσθετική, Βιοϋλικά Ι
  • Έτος 2010-2011 Προσθετική Επί Εμφυτευμάτων, Βιοϋλικά Ι
  • Έτος 2011-2012  Προσθετική Επί Εμφυτευμάτων, Βιοϋλικά Ι
  • Έτος 2012-2013  Προσθετική Επί Εμφυτευμάτων
  • Έτος 2013-2014  Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικά ΙΙ
  • Έτος 2014-2015 Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικά ΙΙ
   Έτος 2015-2016 Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικά ΙΙ, Χημεία
   Έτος 2016-2017 Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικά ΙΙ, Χημεία
   Έτος 2017-2018 Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικα ΙΙ, Χημεία

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
   Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
   Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
   Ακαδημαϊκός Υπότροφος με Διδακτορικό (Επίκουρος Καθηγητής Πλήρους Απασχόλησης)

   Έτος 2018-2019 Εισαγωγή στα Βιοϋλικά, Βιοϋλικά,
   Εργαστήριο Προσθετικής επί Εμφυτευμάτων
   Εργαστήριο Γναθοπροσωπικής Προσθετικής