Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα στην Αθήνα την 1η Φεβρουαρίου 1965.

Τελείωσα το 3ο Λύκειο Αρρένων Πατρών το 1982 με Άριστα.

Την ίδια χρονιά με την διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων πέτυχα την εισαγωγή μου  στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών με σειρά επιτυχίας 3 (τρίτος).  Για την επίδοση αυτή βραβεύθηκα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Περάτωσα τις βασικές σπουδές μου το 1988 με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (8.4).

Τον Αύγουστο 1988 παρουσιάστηκα στην Ελληνική Αεροπορία για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία.

Κατά την διάρκεια της θητείας μου εκπαιδεύτηκα στην Αεροπορική Ιατρική (βασική εκπαίδευση κληρωτών) όπου μου απονεμήθηκε και το σχετικό δίπλωμα μετά από εξετάσεις.

Υπηρέτησα έως τον Ιούνιο 1990 σε στρατιωτικές πτέρυγες μάχης (Άραξος, Ελευσίνα) ως οδοντίατρος, οπότε και περάτωσα την υποχρέωσή μου.

Τον Σεπτέμβριο 1990 ξεκίνησα την λειτουργία του ιδιωτικού μου ιατρείου στο Γαλάτσι, στο οποίο ασκώ ανελλιπώς έως σήμερα την Γενική  Οδοντιατρική και ιδιαίτερη άσκηση της Προσθετολογίας.

Την ίδια χρονιά παρακολούθησα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, το οποίο μετά από εξετάσεις οδήγησε στην ανάληψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής το 1991 στον Τομέα της Προσθετολογίας.

Παράλληλα έως το 2004 εργάστηκα σαν Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και  στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής. Η δραστηριότητά μου περιελάβανε την εκπαίδευση φοιτητών στο Εργαστήριο και την εποπτεία φοιτητών και ασθενών στην Κλινική.

Από το 2006 συμμετέχω στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνών, ως Επιστημονικός Συνεργάτης με προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. Διδάσκω σειρά μαθημάτων (Βιοϋλικά Ι, Βιοϋλικά ΙΙ, Προσθετική επί Εμφυτευμάτων, Γναθοπροσωπική Προσθετική,  Φυσιολογία Στοματογναθικού και Δυσλειτουργίες Σύγκλεισης) ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Πέραν της διδασκαλίας, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας , επιβλέπω την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών τελειοφοίτων του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας.

Παράλληλα συμμετέχω σε διεκπεραίωση ερευνητικών πρωτοκόλλων που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ενώ παρακολουθώ συστηματικά Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του αντικειμένου μου στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Τον Φεβρουάριο 2021 εκλέχθηκα στην Θέση του Επίκουρου Καθηγητή Προσθετικής και Βιοϋλικών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τον Οκτώβριο 2021 ανέλαβα υπηρεσία στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας. Έχω πλήρη απασχόληση στον Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας. Διδάσκω  τα μαθήματα των Οδοντοτεχνικών Βιοϋλικών,  Γναθοπροσωπικής Προσθετικής ενώ συμμετέχω στα Εργαστήρια Ακίνητης Προσθετικής, Προσθετικής Επί Εμφυτευμάτων, Γναθοπροσωπικής Προσθετικής. Παράλληλα είμαι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιοϋλικών.

Επίσης συμμετέχω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Σύγχρονη Προσθετική)  διδάσκοντας το  μάθημα των Βιοϋλικών, ενώ είμαι και Υπεύθυνος Επιβλέπων Καθηγητής  Μεταπτυχιακών φοιτητών

Είμαι μέλος των παρακάτω Επιστημονικών Εταιρειών:

α.  Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδας από  3-10-1990

β. Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος από  15-10-1990

γ. Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών από το 2005

Είμαι μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας από το 1990.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την δραστηριότητά μου περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσας δικτυακής ιστοσελίδας